Wees je bewust van de risico’s

Veiligheid bewustzijn bij medewerkers

In de teamtraining veiligheid bewustzijn bij medewerkers leer je:

 • Onveilige situaties snel te herkennen
 • Hoe je de leiding neemt in onveilige situaties.

Geen overbodige luxe gezien het aantal bedrijfsongevallen.

Het afgelopen jaar waren dat er maar liefst 200.000, waarvan 2.300 ernstig.

Er waren zelfs 60 doden te betreuren als gevolg van een bedrijfsongeval.

Om dit aantal terug te brengen, heeft Succesvol Doorgroeien de training veilheid bewustzijn bij medewerkers ontwikkeld.

Daarin leren werkgevers en werknemers onveilige situaties te herkennen en op tijd in te grijpen.

veiligheid bewustzijn bij medewerkers

Inhoud training

De training veiligheid bewustzijn bij medewerkers duurt 2 dagen.

Inhoud:

 • Hoe werkt ons brein?
 • Groepsopdracht over herkenbare situaties en het herkennen van gevaar?
 • De Bradley Curve, deze geeft nzicht in mogelijke reacties op gevaarlijke situaties
 • Gedrag en veiligheid
 • Groepsopdracht: hoe kan de veiligheid worden verbeterd op jullie werkvloer?
 • Communicatie en zichtbaarheid. Welke afspraken maken jullie en hoe herinner je elkaar daaraan?
 • Cirkels van ontwikkeling en bewustwording.
 • Wat is jouw rol?

Rode draad in de training is de houding en het gedrag van mensen in gevaarlijke situaties.

We helpen jouw medewerkers om ingesleten patronen te doorbreken.

En vertellen hen ook, hoe zij op een verantwoorde manier de leiding moeten nemen in gevaarlijke situaties.

Succesvol Doorgroeien Logo

Veranderingen in houding en gedrag van medewerkers

Na afloop van de training  weten de medewerkers :

 • De methode om risico’s in kaart te brengen
 • Op welke manier je het gedrag van anderen kunt veranderen in gevaarlijke situaties.
 • Hoe je samen een verbeterplan opstelt
 • Wat ervoor nodig is om het verbeterplan aan een actieplan te koppelen
 • Welke veiligheidsrisico’s er zijn op de werkvloer
 • De juiste manier hoe je andere collega’s aanspreekt op onveilig gedrag
 • Hoe je de juiste beheersmaatregelen neemt.

Wil je de veiligheid bewustzijn van jouw medewerkers verbeteren?

Neem contact met me op en ik kom je alles vertellen over de training:

veiligheid bewustzijn bij medewerkers