Management coaching voor groeiende bedrijven

Natuurlijk heb je het druk als manager of managementteam. Maar dat mag nooit een excuus zijn om niet stil te staan bij de voortgang en groei van je bedrijf.

Een leider die medewerkers vraagt het beste uit zichzelf te halen, moet zelf het goede voorbeeld geven. Onder andere door de eigen rol kritisch onder de loep te nemen.

Zijn jullie het best mogelijke team? Of morsen jullie tijd en geld en is het nodig om daar wat aan te doen?

De kans is groot dat jouw bedrijf toe is aan  management coaching voor groeiende bedrijven.

Succesvol Doorgroeien

Voorbeeldfunctie van het management

Als managementteam ben je een voorbeeld voor andere werknemers.

Jullie samenwerking en omgangsvormen zetten de standaard voor het hele bedrijf. Het is goed om je daarvan bewust te zijn.

Door te investeren in management coaching investeer je indirect in het hele bedrijf. En dat is precies wat een groeiende onderneming nodig heeft. De rollen en omgangsvormen veranderen namelijk vanzelf.

Waar de meeste bedrijven als eenmanszaak begonnen, groeiden ze door naar een bedrijf met personeel. Of zelfs een grote multinational. En overal brengt dat dezelfde uitdagingen met zich mee.

Management coaching voor een succesvol MT

Een management coach van Succesvol Doorgroeien gaan met jouw managementteam aan de slag om de volgende pijlers te verbeteren en versterken:

  • Visie
  • Focus
  • Doelen
  • Acties
  • Communicatie

Bij de groei van een bedrijf ontstaat vaak ruis over deze onderwerpen.

Leden van het MT handelen steeds vaker op basis van aannames.

  • Er wordt niet meer de tijd genomen om bij medewerkers te toetsen.
  • Bepaalde beslissingen worden niet vanuit een gedeelde visie en focus worden genomen.
  • De onderlinge communicatie leunt teveel op ingesleten patronen.

Onze management-coaches helpen managers om terug te keren naar de scherpte van de begindagen.

We leren je om weer vragen te stellen en scherp en efficiënt te ondernemen.

Af en toe even stilstaan en je afvragen of beslissingen nog steeds in dienst staan van het bedrijf, levert op de lange termijn meer op dan snelle beslissingen

Succesvol Doorgroeien Logo

Rollen en werkzaamheden veranderen

Als een bedrijf groeit, veranderen ook de rollen en werkzaamheden. Ondernemers worden leiders, werknemers worden managers.
Het is noodzakelijk om je als MT regelmatig af te vragen of je de onderneming bent geworden die je voor ogen had.

Als het antwoord volmondig ‘ja’ is, zit je op de goede weg. Als je moet ontkennen, kan dat twee dingen betekenen:

  • Door de groei van je bedrijf ben je een ander bedrijf geworden dan je voor ogen had. Toch is jouw onderneming nog steeds een bedrijf waar je achter staat.
  • Je krijgt steeds vaker het gevoel dat je onderneming een op zichzelf staand iets is geworden. Een schip dat je maar moeilijk kunt bijsturen en waarvan de koers je niet zo bevalt.

In het tweede geval is het de hoogste tijd voor management coaching

Een management coach van Succesvol Doorgroeien hebben al deze problemen al eindeloos vaak gezien. En opgelost.

We helpen dagelijks managementteams om hiermee om te gaan.

Wil jij ook een sterk management team om meer taken uit handen te geven?

Wij kunnen je komen helpen met het management coachen van jou en jouw team.