Impact en gevolg van Succesvol Doorgroeien

Groei van de onderneming brengt een hoop veranderingen met zich mee. De organisatie groeit uit zijn jasje en er ontstaat hierdoor groeipijn, vaak als gevolg van succes, impact en gevolg zijn:

 • Je krijgt een idee en dat idee krijgt vorm
 • Je start je eigen onderneming en weet klanten aan je te binden
 • Na jaren van keihard werken begint het bedrijf te groeien
 • Waar je in eerste instantie alleen bezig was met het opbouwen van je bedrijf, komen er opeens allerlei nieuwe zaken op je af
 • Er moeten steeds meer beslissingen worden genomen over, voor jou, minder bekende zaken die serieuze gevolgen kunnen hebben voor de toekomst van je bedrijf
 • Je ambitie ligt hoog en je wilt je bedrijf nog sneller laten groeien 
 • De zaken lopen goed, je hebt genoeg klanten, maar er is nog veel meer potentie in de markt

Veranderingen

Het succesvol doorgroeien heeft een enorme impact op de rol die je hebt in de organisatie. Je  rol van pionier  verandert naar  manager. Alles alleen doen kan niet meer en je moet zaken uit handen  geven en  delegeren, zodat je  tijd hebt om je te verdiepen in groeistrategieën.

Grip op de organisatie en bedrijfsprocessen behouden vergt steeds meer inspanning en vergt bovendien focus op de juiste dingen.

Klanten “van het eerste uur” missen de persoonlijke en individuele benadering. Vergeet deze trouwe klanten niet, zij stelden immers als eerste vertrouwen in jouw bedrijf. Jouw onderneming voorziet in de marktbehoefte met de juiste servicegraad. Commerciële daadkracht door klantgericht denken en handelen is hierbij cruciaal.

Impact en gevolg van groeipijn

Ik heb impact en gevolg van succesvol doorgroeien onderverdeeld in een aantal deelgebieden zodat het duidelijk wordt wat de aandachtspunten/of gevolgen zijn bij het succesvol doorgroeien van een organisatie. Het heet niet voor niets groeipijn. Dat komt doordat er te veel tegelijk moet veranderen. Dit zijn de zaken waar je aandacht aan moet besteden:

 1. Ondernemer
 2. Kwaliteit van de medewerkers
 3. Administratie
 4. Communicatie (intern en extern)
 5. Organisatiestructuur en cultuur
 6. Financiën
 7. Doelen & Acties

1.  Ondernemer

Waarbij jij, als ondernemer, je voorheen meer bezighield met pionieren en creatieve processen, worden er nu andere vaardigheden van je gevraagd. Vaardigheden die gericht zijn op de toekomst: groeistrategieën, structuur van de onderneming, financieringsvraagstukken, prognoses, rapportages, etc.

Je wordt meer manager dan ondernemer. 

Belangrijk is het dan om:

 • De juiste mensen/medewerkers aan te trekken en te delegeren, zodat je afstand kunt nemen van de dagelijkse hectiek, waardoor jij je kan focussen op de groei van de onderneming
 • Specialistische kennis om je heen te verzamelen, deze te vertalen naar praktische plannen en acties die gericht zijn op het behalen van specifieke doelen en resultaten
 • Na te denken over de consequenties van ziek worden of arbeidsongeschiktheid
 • Je goed te laten informeren over aansprakelijkheid en juridische bijstand

Neem een ervaren Businesscoach/ adviseur in de arm, iemand die voor jou als klankbord fungeert. Een sparringpartner die met jou meedenkt, jou adviseert in het kiezen van de juiste strategieën die nodig zijn om succesvol te kunnen doorgroeien.

2.  Kwaliteit van de medewerkers

 • Als je bedrijf snel groeit denk je automatisch: ik heb meer personeel nodig, meer handjes die al het extra werk kunnen verzetten
 • Belangrijk is dat je ervoor zorgt dat de juiste persoon op de juiste plek in de organisatie zit. Dit zijn mensen die over de juiste competenties, kennis, vaardigheden en motivatie beschikken om hun functie uit te kunnen oefenen
 • Zorg dat je bedrijf voldoende aantrekkingskracht heeft om de juiste mensen binnen te krijgen. De kwaliteit van je medewerkers is bepalend voor de groei van je bedrijf
 • In plaats van meer mensen aan te nemen, is het ook goed om regelmatig te kijken of bestaande processen niet slimmer en efficiënter kunnen. Repeterende handelingen die in een kleine organisatie nog niet veel tijd kosten, kunnen met de nieuwe schaalgrootte waarschijnlijk goed geautomatiseerd worden.

3.  Administratie:

Als ondernemer ben je liever met klanten of je core business bezig. Het is zaak dat er een goede administratie wordt gevoerd die up-to-date en betrouwbaar is met focus op groei, winst, cashflow en belastingbesparing.

4.  Communicatie (intern en extern):

Snelle groei brengt vele veranderingen met zich mee waardoor de interne en externe communicatie dient te verbeteren.

Bij externe communicatie gaat het onder andere over:

 • Naamsbekendheid
 • Imago
 • Internetmarketing etc

Bij interne communicatie heb je het over het opzetten van:

 • Overlegstructuren
 • Werkoverleg vormen
 • Personeelsgesprekken
 • Het ontwikkelen van een organisatiemodel en structuur
 • Functie- en taakomschrijvingen.
 • Normen en waarden

Groei brengt meer behoefte aan structuur met zich mee.

5.  Organisatiestructuur en cultuur:

De groei van de onderneming vraagt om intensieve beheersing van de bedrijfsprocessen zodat de kwaliteit geborgd blijft, de communicatie goed verloopt en er geen  kosten ontstaan. Ook alle interne processen, zowel financieel, administratief als werkprocessen  moeten worden herzien. Niet alleen is het belangrijk om alle processen onder de loep te nemen, maar ook de structuur (organigram) De bevoegdheden en verantwoordelijkheden  moeten worden herzien en/of vastgesteld . Hierover moet helder worden gecommuniceerd zodat er geen onduidelijkheden zijn en iedereen geïnformeerd is.

Cultuur en gedrag in de organisatie ontstaat door de afspraken die je met elkaar maakt en zegt alles over de regels die je met elkaar afspreekt ten aanzien van:

 • Communicatie zowel intern als extern
 • Collegialiteit tussen de afdelingen en medewerkers
 • Normen en waarden
 • Visie en missie
 • Doelstellingen en targets
 • Percentage van het aantal medewerkers versus werknemers

Cultuur binnen organisaties wordt bepaald door het gedrag van de medewerkers.

Gedrag van de medewerkers wordt bepaald door de mate van betrokkenheid bij de organisatie.

De mate van de betrokkenheid van de medewerkers wordt bepaald door de waardering die zij ontvangen voor het werk wat zij verrichten.

6.  Financiën

Cashflow is een belangrijk groeipijn bij succesvol doorgroeien van de onderneming. Dit is te wijten aan dat er een hoop zaken voorgefinancierd moeten worden waardoor er veel geld uit staat binnen een bedrijf. Dat maakt het moeilijker om eventuele tegenvallers op te vangen.

Dit wordt onder andere veroorzaakt doordat:

 • Het aanbod van financieringsproducten is groot en onoverzichtelijk
 • Nieuwe klanten zijn fijn, maar ook onbekend
 • Als de orders binnen blijven stromen dan zoeken bedrijven naar snelle (nood)oplossingen
 • Succesvol doorgroeien wordt belemmerd  door afnemers die te laat betalen. Eenvoudigweg omdat ze hierdoor te weinig werkkapitaal overhouden
 • Tel daarbij op dat betaalgewoontes in andere landen kunnen afwijken van wat in ons land de norm is, en de bodem van de kas komt al snel in zicht

Cashflow beheersmaatregelen:

 • Zorg ervoor dat je debiteurenbeheer op orde is
 • Maak goede afspraken met je afnemers over de betalingscondities en leveringsvoorwaarden
 • Ook is een liquiditeitsprognose belangrijk: wat zijn de ontvangsten en betalingen van een bedrijf in een bepaalde periode?
 • Wanneer maak je welke kosten en wanneer betalen je debiteuren? 
 • Om je liquiditeit beter te beheersen kun je ook denken aan leasing (financiering van bedrijfsmiddelen zoals bedrijfsauto’s of ICT-apparatuur)

7.  Doelen & Acties

Maak een helder plaatje van waar je over een aantal jaren wilt staan en stel doelen op voor jouw onderneming. Stel jezelf daarbij de volgende vragen:

 • Welke markt wil je bedienen
 • Hoeveel klanten wil je en hoe stel je je salesplan op
 • Wat is jouw rol in dit proces
 • Vertaal dit terug naar jaarplannen
 • Beschrijf je missie, visie en strategie
 • Zorg ervoor dat iedereen binnen je bedrijf hiermee bekend is en weet wat zijn of haar rol is

Wat erg belangrijk is in het proces om jouw bedrijf succesvol te laten groeien, is dat je het overzicht houdt en laat ondersteunen door een Businesscoach die de klappen van de zweep kent, waarmee je kunt sparren en die je een spiegel voorhoudt.

Mijn werkwijze is dat ik bij je langskom voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. ik ben geïnteresseerd in wat je ambities zijn, en waar je heen wilt met jouw organisatie.

Wat ik belangrijk vind, is dat er duidelijk wordt waar precies de groeipijn ligt, er een wederzijdse klik is en ik maximaal toegevoegde waarde kan leveren aan het succesvol doorgroeien van jouw organisatie.

Als Businesscoach/adviseur kan ik jou ondersteunen in alle processtappen die nodig zijn om succesvol te kunnen doorgroeien zodat je nog meer  tevreden klanten krijgt en daardoor niet alleen hogere resultaten behaalt, maar ook meer tijd kan besteden aan je vrienden, familie en/of alles wat je leuk en belangrijk vindt.

“Alleen ga je sneller, maar samen kom je verder”

Hoe klinkt dat? Neem contact met me op, als je meer wilt weten over het succesvol laten doorgroeien van jouw onderneming.

50 Super waardevolle tips

om meer rendement te halen uit jouw business.

50 gratis tips