succesvoldoorgroeien.nl

5 Tips: Meer focus, minder druk

Het allerbelangrijkste is dat je een goede focus hebt op datgene wat je wilt bereiken.

Begin met het maken van een meer jarenlang, wat is je missie en je visie en wat wil je wanneer bereikt hebben. Waar wil je staan over bv 3 jaar? STIP op de horizon

“Als je weet waar je heen wilt, kom je sneller daar waar je zijn wilt”

Welke stappen moet je dan nemen? Door hierover na te denken ga je visualiseren en dromen, maar tegelijkertijd train je je hersenen in wat echt belangrijk is voor. Als het beeld helder is voor je onderbewustzijn gaat deze je helpen om dit te bereiken en is er focus.

 

Follow One Course Until Succes (FOCUS)

Een 3 jaren plan is natuurlijk te grofmazig en te algemeen en moet worden verfijnd.

Als je weet waar je over 3 jaar wilt zijn ga je bedenken wat je dan allemaal over 2 jaren, klaar moet hebben gedaan, en wat over een jaar, over 6 mnd, over een maand, een week en welke stap moet ik dan morgen zetten?

 

Eerst denken dan doen

Ondernemers zijn enthousiaste mensen en willen direct aan de slag, dingen gaan doen, hardlopen en soms rennen…………. En na een tijd komen ze erachter dat ze al tijden de verkeerde kant op rennen. Het enthousiasme neemt af en de stress neemt toe, ze weten het niet meer.

Oorzaak is dat ze geen focus hebben op de dingen die werkelijk belangrijk zijn voor hun business en hierdoor als een kip zonder kop gaan acteren, steeds verder af van hun droom, missie en visie.

focus en tijdsdruk

Wanneer je onvoldoende of geen focus hebt word je geleid door de waan van de dag.

Dagen vliegen voorbij en al snel ben je een week verder en als je dan kijkt wat je bereikt hebt is dit vaak niet wat je had willen bereiken of had moeten doen.

Hoe efficiënt heb jij je tijd ingedeeld de afgelopen week? Of voel je dat de tijdsdruk toeneemt doordat je je je met allerlei zaken hebt beziggehouden die je afhouden van Groei en succes, zoals:

 1. Uitstelgedrag
 2. Ongeplande vergaderingen en/of onnodige onderbrekingen
 3. Op alles Ja zeggen en denken alles te moeten doen
 4. Dingen doen die niet echt waarde toevoegen
 5. Social media

 

 Uitstelgedrag

Vaak maken we ons schuldig aan uitstelgedrag van taken die wel moeten maar we minder leuk vinden, maar uiteindelijk moeten ze toch worden uitgevoerd. Uitstellen leidt tot meer stress en een lagere productiviteit, waardoor de tijdsdruk verder toeneemt.

Tip:

Maak een actielijst voor jezelf en schrijf in dat lijstje de taken of acties die allemaal uitgevoerd moeten worden die week en plan ze in.

 • Blijf offline en voltooi eerst de taken en acties op je actielijst.
 • Zorg dat je structuur aanbrengt.
 • Maak de acties zo klein mogelijk zodat je deze binnen 10 minuten kunt afwerken
 • Plan 2 van deze acties per dag in schrijf ze op een whiteboard zodat je ze ziet
 • Gebruik de eerste 20 minuten per dag met het oplossen van je openstaande acties of taken van die dag.

uitstel gedrag

 

Als je je de discipline opbrengt elke dag weer je te houden maar 2 taken/acties op te lossen, dit zijn er dan 500 per jaar, zal je zien dat je business snel gaat groeien.

 

Ongeplande vergaderingen en/of onnodige onderbrekingen

Ongeplande vergaderingen, de zogezegde laten we even bij elkaar zitten vergaderingen kosten bakken met tijd en vaak levert het weinig tot niets op.

Bovendien halen deze ad-hoc vergaderingen je uit je ritme en flow wat weer ten koste gaat van je efficiëntie.

Tip:

 • Plan structureel overleg in, met een vaste agenda en vaste tijdsduur.
 • Een vaste tijdsduur bevorderd effectief vergaderen.
 • Elke ochtend een 10 minuten overleg is vele malen efficiënter dan een hele lange vergadering.
 • Werk met een actielijstje, wie moet wat en wanneer gedaan hebben.

Actielijstjes en taken

Op alles Ja zeggen en denken alles te moeten doen

Van nature zit het in ons om andere mensen te helpen en vaak gaat dit ten koste van je eigen tijdsbesteding. We voelen ons verantwoordelijk en willen overal bij betrokken zijn.

Neen is ook een antwoord op een vraag en bespaart je bovendien veel tijd.

 

Als je je eigen taken niet inplant word je vaak ingepland in de tijd van een ander

Tip:

 • Richt je allereerst op je eigen taken en acties en bepaal je eigen prioriteit.
 • Wanneer collega’s proberen aan je voorleggen en je hebt er tijd voor, luister dan aandachtig en geeft ze advies Stel open vragen en vraag door.
 • Wordt geen eigenaar van het probleem.

 

Dingen doen die niet echt waarde toevoegen

Als je geen planning hebt en geen prioriteiten stelt is alles belangrijk en daardoor doen we vaak dingen die helemaal niets bij dragen aan het leveren van toegevoegde waarde aan de klant.

Tip:

 • Stel prioriteiten in wat je doet,
 • Zorg dat je de focus houdt op je planning en acties. Er komen altijd zaken tussendoor die minder belangrijk zijn voor de groei van je business.
 • Stel jezelf de vraag of het zaken zijn voor nu, waarbij direct actie is vereist en of jij dit moet oplossen. Kortom moet jij dit doen of kan je het laten?
 • Als er zaken zijn die niet direct waarde toevoegen maar toch gedaan moeten worden besteed deze dan uit en laat ze een ander doen.

 

Social media

Social media

 

Een andere tijdrover is social media. We worden veel afgeleid door allerlei mailtjes, berichten, piepjes en telefoontjes. Bovendien als ondernemer moet je zichtbaar zijn dus moet je ook veel tijd besteden aan de social media zodat je klanten weten wat voor toegevoegde waarde je kan leveren voor hun onderneming.

Menig ondernemer ervaart stress doordat hij/zij te veel ballen in de lucht moet houden, acquisitie, marketing, personeel, leveranciers, wetgeving, veiligheid, kwaliteit PFFFFFFFF en dan ook nog zichtbaarheid en berichtjes schrijven.

Tip:

 • Plan bloktijden in om zowel aan als in je bedrijf te werken
 • Plan het schrijven van berichten en content in, of besteed het uit
 • Laat je niet gek maken door wat er allemaal MOET, zolang je er niet dood aan gaat hoef je helemaal niets.